ernæring fysisk degeneration weston price livsstilssygdomme sundhed helbred naturfolk indianere aboriginere inuit sund kost stenalderkost paleo homøostase

Weston Andrew Price (1870-1948) var tandlæge og forsker i Cleveland, Ohio, USA. Med reference til hans mest kendte værk Ernæring og fysisk degeneration er han også kendt som ”ernæringens Charles Darwin”.

Læs mere om de interessante indsigter og paralleler mellem Charles Darwin og Weston A. Price her.

 

Weston Andrew Price (1870-1948) var en succesfuld privatpraktiserende tandlæge i Cleveland, Ohio, USA, og er med reference til hans mest kendte værk Ernæring og fysisk degeneration ligefrem blevet kaldt for ”ernæringens Charles Darwin”.

Forhistorien er kort, at Weston A. Price med baggrund i en sideløbende karriere som forsker i en årrække ledte et omfattende forskningsprojekt med deltagelse af datidens førende læger og fagfolk i USA med det ambitiøse mål at afdække sygdomsårsagerne til caries (huller i tænderne).

Omend projektets videnskabelige resultater var skelsættende, kunne selv ikke de dygtigste og skarpeste hjerner konkludere endegyldigt på årsagerne til caries. Selv havde Weston A. Price den formodning, at de fysiologiske forhold og indre miljø, der muliggør caries, snarere skyldes fraværet af visse afgørende faktorer fra vores moderne levevis, end de skyldes tilstedeværelsen af skadelige faktorer.

Så omkring 1930 påbegyndte Weston Price for egne midler et omfattende forskningsprojekt, der i 1939 blev udgivet som bog med titlen Nutrition and Physical Degeneration.

Det var målt mod farmakologiens efterfølgende landvindinger (eller mangel på samme!) ét af det 20. århundredes mest kontroversielle og efter alt at dømme mest banebrydende videnskabelige projekter.

Født af et fuldt arbejdsliv med lægegerning på højeste niveau for en mand med høje mål og ambitioner om at forstå, hvordan vi som mennesker egentlig har det, når vi er sunde og raske – og UDEN symptomer på degenerative tilstande i kroppen.

For at komme til bunds i sygdomsproblematikken, der havde vist sig så utilstrækkeligt forstået og forklaret med den dengang som nu gængse videnskabelige metode til at undersøge, hvordan sygdomme (inkl. huller i tænderne) kommer til udtryk, vendte han spørgsmålet på hovedet og søgte mennesker – hele befolkningsgrupper, der var sunde og raske og stort set fri for disse sygdomme. Mennesker som i videnskabeligt øjemed dermed kunne fungere som såkaldte ”kontrolgrupper”.

Sammen med sin hustru rejste han det følgende årti rundt til isolerede egne af verden for at undersøge såkaldt ”primitive” naturfolk, der endnu levede som deres forfædre på oprindelig vis uden megen kontakt med den moderne kultur.

Timingen var unik. Undersøgelserne foregik på et tidspunkt, hvor verden pga. bedre  kommunikation og transportmuligheder var ved at åbne op. Historien havde så at sige et ”vindue åbent” – der gik ikke mange år, før de sidste hvide pletter på landkortet forsvandt, i vore dages globale verden ville tilsvarende ”kontrolgrupper” af isolerede naturfolk være praktisk talt umulige at finde.

Rejserne ud til steder, hvor civilisationen endnu ikke havde bidt sig fast, var strabadserende og ikke uden udfordringer. Ofte var vejforbindelser nærmest ikke-eksisterende. I bedste ”Indiana Jones”-stil var de henvist til propelfly, jeep, kano, heste og muldyr, og måtte ofte også vandre til fods for at nå helt frem – og tilbage!

De besøgte bl.a. folk fra afsondrede bjerglandsbyer i Schweiz, isolerede gælere på Hebriderne, eskimoer og indianere i Nord- og Sydamerika, melanesiske og polynesiske sydhavsøboere, afrikanske stammefolk, australske aboriginere, malayer og newzealandske maorier.

Med ægte og medlevende interesse for de indfødtes kultur og livsstil blev Hr. og Fru Price hjerteligt modtaget mange steder.

Det fremgår også tydeligt af billedet her med ægteparret Price på dækket af, må vi formode, et oceangående passagerskib et sted i Sydhavet.

Overalt måtte Weston A. Price konstatere, at naturfolk typisk havde sunde tænder, optimal kropsbygning, modstandsdyg-tighed over for sygdom samt ikke mindst fine karaktertræk.

Denne karakteristik bestod dog vel at mærke KUN så længe de efterlevede deres traditionelle levevis med en kost bestående af næringsrige levnedsmidler.

Så snart de indfødte mere eller mindre frivilligt (stuvet sammen i usle reservater eller af magelighed – det er nu engang lettere at lunte ned i butikken efter dåsemad end at gå på jagt…) begyndte at spise den moderne kulturs ”fortrængende handelsfødevarer”, som Weston Price kaldte dem, fik de i løbet af kort tid samme sygdomme og skavanker som deres mere ”civiliserede” medmennesker, hvilket bogen med al (u)ønskelig tydelighed viser.

Med kun lokalt tilgængelig mad var naturfolkenes oprindelige kostvaner umiddelbart vidt forskellige. Hvor nogle stammer som konsekvens af deres ydre livsvilkår næsten udelukkende levede af animalsk mad, spiste andre indfødte varierende mængder af vegetabilsk OG animalsk føde uden helt at gå i ekstremer, om end madens kvalitet og tilberedning blev taget fuldstændigt seriøst og de traditionelle forskrifter fulgt.

Dr. Prices analyse af de oprindelige kostvaner viste, at de alle indeholdt mindst fire gange så mange mineraler og vandopløselige vitaminer som datidens amerikanske kost, samt ikke mindst ti gange så mange fedtopløselige vitaminer, vitaminer der findes i animalsk fedt, inklusive A-vitamin, D-vitamin og en substans Dr. Price i mangel på alment accepteret betegnelse kaldte for Aktivator X.

Weston A. Price erfarede, at naturfolk gennemgående betragtede visse levnedsmidler som værende særligt vigtige, specielt for vordende mødre og fædre samt ikke mindst børn i voksealderen. I laboratoriet kunne han efterfølgende måle sig frem til, at disse madvarer var rige på næringsstoffer fra den fedtopløselige gruppe, i særdeleshed Aktivator X, som han opfattede som katalysator for optagelsen af de øvrige vitaminer og mineraler.

Selv om naturfolkenes kostvaner umiddelbart forekom vidt forskellige, var forskellen målt på næringsstoffer minimal – og uanset opgørelsesmetode fik naturfolk rigeligt af de næringsstoffer, et naturligt levende menneske bør have, og efter forholdene evnede man derfor alle vegne at trives på Naturens præmisser.

Ernæring og fysisk degeneration beskriver visdommen hos de oprindelige naturfolk og indeholder ellers svært tilgængelige oplysninger om naturlig livsførelse i begrebets egentlige forstand. Dr. Prices dokumentation af, hvad der skaber et stærkt helbred, var forud for sin tid, og er den dag i dag antageligvis stadig en fremragende referenceramme for menneskers sundhed.

Mange forskellige diæter, f.eks. Atkins-kuren, Stenalderkost, Paleo – kært barn, mange navne – forsøger med større eller mindre held at komme med et bud på, hvad der skal til for at spise sundt – ofte dog med et lidt forvrænget, moderne udtryk uden megen forståelse for hele billedet. Selv om 80 år er gået siden bogen første gang kom ud, er Weston Prices observationer og beskrivelser stadig fuldt relevante.

Trods en måske lidt kluntet og knap så opløftende titel – for indrømmet, fysisk degeneration er vel om noget blevet et mareridtsagtigt spøgelse, der dikterer megen gøren og laden i vores moderne samfund – er bogen reelt en kærlighedserklæring til vores eksistens som mennesker og den smukke visdom ved at leve i pagt med naturen.

En tidløs fortælling om kærlighed til livet!

På originalsproget er bogen indtil videre udkommet i 23 oplag og er oversat til bl.a. kinesisk, fransk, spansk, hollandsk og tysk.

Ernæring og fysisk degeneration foreligger nu gennemarbejdet og oversat til dansk med over 548 sider og knap 200 billeder og illustrationer trykt i Danmark på FSC-mærket papir.

Bogen fås også som e-bog i e-pdf og e-pub format med interaktive indholds- og billedfortegnelser, interaktive tekstlinks til illustrationer i teksten samt interaktivt noteapparat.

Bogen kan selvfølgelig købes her på siden eller hos din favoritboghandler!

Hvis ikke du endnu har set den historiske dokumentar film om Weston A. Price, kan du se et kort klip fra filmen med et vigtigt budskab fra Dr. Price, skrive dig op til vores nyhedsbrev og modtage link til at se filmen her:

Weston A. Price & jagten på det gode helbred

Hvor kan man få fat på bogen:

ernæring fysisk degeneration weston price livsstilssygdomme sundhed helbred naturfolk indianere aboriginere inuit kost sund stenalderkost paleo homøostase
Ernæring og fysisk degeneration forfattet af Weston A. Price er en tidløs klassisker, der dokumenter, at naturlig immunitet er muligt, uanset hvor på kloden man lever, men FORUDSAT at Naturens love overholdes og en naturlig livsstil følges!

Bogen er oversat til dansk med samtlige godt 200 originalillustrationer, kort og fotos. 548 sider garnbundet med forstærket omslag og trykt på FSC-mærket papir.

Fås også som e-bog i EPUB, PDF eller Kindle (MOBI) format med fuld søgefunktionalitet og interaktive links til indholdet – et naturligt valg for den digitale nomade! 😃

Følg os på sociale medier:

Price-Pottenger Nutrition Foundation

For yderligere info om Weston A. Price kan vi anbefale et besøg hos vores amerikanske samarbejdspartner Price-Pottengers hjemmeside, som du finder her.

Weston A. Price Foundation

Weston A. Price Foundation, der på græsrodsniveau arbejder for gode madvarer og sund madkultur, kan også være et besøg værd her.
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest